donderdag 17 december 2015

RHD bij konijnen

Recent zijn vanuit diverse delen van het land (onder andere regio Nijmegen, Groningen, Utrecht) meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Het gaat hier om wilde én tamme konijnen. Verschillende van deze konijnen zijn onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Uit dit onderzoek blijkt dat de dieren zijn gestorven als gevolg van de konijnenziekte VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) genoemd.

Aantallen en verspreiding 
Exacte gegevens over het spreidingsgebied en aantallen slachtoffers van VHD zijn niet te geven, ook al omdat er geen centrale registratie is van tamme konijnen èn omdat overleden konijnen niet altijd worden onderzocht (zie ook onze adviezen hieronder). 

Symptomen 
Een geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Benauwdheid en bloedingen zijn verschijnselen die bij deze konijnen soms gezien worden. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat ze sterven.

Virus 
VHD is zeer besmettelijk en wordt veroorzaakt door een virus: het RHD-virus. Dat verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding. Het RHD-virus is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren.

Van het RHD-virus zijn twee varianten bekend: het RHD1-en het RHD2-virus. Reden waarom het belangrijk is te weten welke virusvariant nu een rol speelt:


 • De vaccins die op dit moment in Nederland geregistreerd zijn, bieden namelijk geen bescherming tegen RHD2 (wél tegen RHD1).
 • De tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van besmetting en het overlijden van het konijn is bij een RHD2-infectie langer (gemiddeld 3-5 dagen) dan bij RHD1 het geval is. Het virus krijgt daardoor meer tijd om zich te verspreiden.
Onder de konijnen waarbij VHD werd geconstateerd bevonden zich ook konijnen die gevaccineerd waren tegen VHD (RHD1). Hierdoor werd het aannemelijk dat er nu sprake was van een infectie met het RHD2-virus. Om te bevestigen welk virus bij de sterfte betrokken was is verder onderzoek uitgevoerd. 
Op 16 december is bevestigd dat deze zes onderzochte konijnen uit Utrecht en de regio Nijmegen inderdaad zijn overleden als gevolg van een infectie met het RHD2-virus. In de afgelopen week zijn er nog enkele andere konijnen onderzocht door de afdeling Veterinaire Pathologie waarin een beeld is gevonden dat sterk wijst op dezelfde infectie. Van deze dieren zal ook aanvullend onderzoek worden gedaan om aan te tonen om welke RHD-variant het gaat. 

Vaccin tegen RHD2 binnenkort beschikbaar in Nederland
Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van een besmetting met het RHD-virus, wordt geadviseerd het konijn jaarlijks te vaccineren met een vaccin als bijvoorbeeld het Nobivac® Myxo-RHD-vaccin. Dit vaccin geeft een goede bescherming tegen myxomatose en de gebruikelijke variant van het RHD-virus (RHD1). Het vaccin biedt echter géén bescherming tegen RHD2. In Nederland is op dit moment helaas nog geen vaccin tegen RHD2 beschikbaar. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat in sommige andere EU-landen wel vaccins tegen RHD2 beschikbaar zijn. Daarom heeft de apotheek van de faculteit Diergeneeskunde inmiddels contact gelegd met de leverancier van dit vaccin en de verwachting is dat het vaccin in januari in Nederland beschikbaar zal zijn. Wij zullen u langs dit kanaal hiervan op de hoogte houden.

Verspreiding beperken 
Omdat het vaccin dat bescherming biedt tegen RHD2 nog niet beschikbaar is, is het extra belangrijk om maatregelen te nemen om besmetting en verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk te voorkomen. 

Advies
De faculteit Diergeneeskunde adviseert de volgende maatregelen: 

Voor particuliere eigenaren van konijnen 


 • Ruimtes waar mogelijke besmette konijnen zijn geweest dienen grondig gereinigd te worden met water en zeep en daarna gedesinfecteerd te worden. Voorbeelden van bruikbare desinfectiemiddelen zijn onder andere Virkon-S® en natriumhypochloriet. Deze zijn te koop bij dierenspeciaalzaken, agrarische winkels etc. Uw dierenarts kan u hierover ook adviseren.
 • Voer geen (vers) gras of groente van buiten (moestuin) aan uw konijn. Kijk ook uit met het voeren van hooi of kuilvoer waarvan u vermoedt dat wilde konijnen er bij kunnen zijn gekomen. 
 • Goede (hand)hygiëne is belangrijk om verspreiding van het virus te beperken; was uw handen extra goed met water en zeep vóór en na het voeren en verzorgen van uw konijn. 
 • Pas op met besmette konijnenveldjes (besmet met urine van wilde konijnen). Via uw schoeisel kan het virus verspreid worden. Houdt u uw konijnen binnen? Wissel van schoeisel bij het naar binnen gaan. Houdt u uw konijnen buiten, bijvoorbeeld in een ren in de tuin? Dan kunt u daar het beste andere schoenen dragen dan dat u op straat draagt. Laat uw konijnen in ieder geval niet in contact komen met schoeisel waarmee u over mogelijk besmet terrein heeft gelopen. 
 • Laat bij acute sterfte onder uw konijnen een pathologisch onderzoek uitvoeren. Uw dierenarts kan u hierbij adviseren. 
 • Treft u dode wilde konijnen aan? Meld deze dan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) via hun website www.dwhc.nl/report.html. 
 • Speciaal voor konijnenopvangadressen, kinderboerderijen etc.: het is aan te raden het ‘verkeer’ van konijnen te minimaliseren, tenzij er een goede quarantainevoorziening aanwezig is. Ieder nieuw konijn kan immers een risico inhouden. Zie verder hieronder.  
Voor opvangorganisaties van konijnen

Indien uw opvang een quarantaineafdeling heeft die gescheiden is van de adoptieafdelingen, dan kunt u nieuwe konijnen blijven opvangen. Let op het volgende: 

 • Isoleer elk nieuw konijn dat binnen komt en zorg ervoor dat dieren geen direct contact met elkaar kunnen hebben via tralies e.d. 
 • Houd het konijn vanaf binnenkomst geheel gescheiden voor 14 dagen, waarbij deze nieuwe dieren dagelijks goed in de gaten gehouden moeten worden: bij vermoeden van ziekte (vooral ademhalingsproblemen) moet u een dierenarts meteen om hulp vragen. 
 • Als er een ziek konijn op een adoptieafdeling gevonden wordt, wordt die afdeling meteen ook een isolatieafdeling, waarvoor dezelfde regels gelden als voor een quarantaineafdeling. 
 • Als het voor uw opvang niet mogelijk is om nieuwe dieren van de opvangdieren te isoleren, neem dan geen nieuwe dieren aan, maar verwijs naar een opvang met een goede quarantaineafdeling. Stel uw gemeente daarvan op de hoogte! 

Hygiëneregels voor opvangorganisaties:  • Gebruik per konijnenafdeling aparte werkkleding (= werkjas en aparte schoenen) en laat die bij het verlaten van de afdeling achter op de afdeling. 
 • Laat het personeel vanuit de quarantaineafdeling niet toe op de adoptieafdelingen. Bij voorkeur heeft elke afdeling eigen medewerkers zodat er geen overdracht van ziekte kan plaatsvinden tussen afdelingen. 
 • Laat publiek dat een konijn wil adopteren, niet toe op de quarantaine- of isolatieafdeling. Stel het koppelen van konijnen voor adoptie uit tot later: laat geen particulier konijn in contact komen met konijnen van een adoptieafdeling. 
 • In de quarantaineafdeling gebruikt u bij voorkeur wegwerpoveralls, plastic handschoenen en overschoenen of schoenen die alleen in de quarantaine gebruikt mogen worden (zet speciale laarzen bij de deur, zodat u geen eigen schoenen in de quarantaine gebruikt). 
 • Tussen het hanteren van twee verschillende konijnen in dienen de handen gewassen te worden met water en zeep en gedesinfecteerd te worden met handalcohol. 
 • Tussen het gebruik van schoonmaakmaterialen zoals veger en blik en poepscheppen, materialen steeds reinigen en desinfecteren na gebruik in een kooi. 
 • Alle schoonmaakmaterialen en voederbakken e.d. blijven op de afdeling waar ze gebruikt worden: verplaatst geen materialen binnen de opvang. 
 • Alle afval van een afdeling met konijnen dient in gesloten plastic zakken binnen de opvang vervoerd te worden en meteen in een gesloten buitencontainer afgevoerd te worden. Als er een konijn ziek wordt en dood gaat (of geëuthanaseerd wordt), dient het hok, de etensbakken en directe vloeromgeving eerst met zeep en water gereinigd te worden. Spoel daarna goed af en desinfecteer dan met een chlooroplossing of een oplossing van Virkon-S®. Lees de bijsluiter van de middelen goed door en neem de inwerktijden in acht! 
 • Voor een chlooroplossing kan vloeibare natriumhypochloriet gebruikt worden, maar beter en goedkoper is het gebruik van chloortabletten met de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat. Afhankelijk van de tabletdosering hoort de oplossing 1400 gr chloor op 1.000.000 gr water = 1400 ppm te bevatten. Vraag uw dierenarts om de juiste dosering te vinden! 
 • Zorg ervoor dat er geen insecten (vliegen, vlooien) of andere plaagdieren (muizen!) de verschillende afdelingen met konijnen kunnen binnendringen en op die manier de besmetting kunnen overdragen.
 • Volg verder de adviezen op m.b.t. voer e.d. die ook aan particuliere eigenaren gegeven worden. 
Voor dierenambulances 


 • Neem nu geen wilde zieke konijnen aan: als deze dieren met de ziekte besmet zijn, zullen ze snel sterven zonder dat er hulp geboden kan worden. Vervoer van deze dieren geeft veel risico voor besmetting van uw ambulance. 
 • Bij vervoer van tamme konijnen informeer eerst of de opvang de dieren wil opnemen: rondrijden met konijnen waar geen plaats voor is, is nu heel onverstandig. 
 • Bij vervoer van tamme konijnen, houd ze strikt gescheiden van elkaar, reinig vervoersmanden en de directe omgeving van de vervoersmand in de ambulance na afloop met water en zeep, spoel goed af en desinfecteer met een chlooroplossing of Virkon-S®. 
 • Neem bij voorkeur nu geen betaalde ritten aan van konijneneigenaren van en naar de dierenarts, als dezelfde ambulance ook gebruikt wordt voor het vervoer van tamme konijnen naar opvangcentra. 
 • Neem dezelfde hygiëneregels in acht die hiervoor onder het hoofdstuk van de opvangcentra staan. 
 • Reinig en desinfecteer de ambulance na elke rit met een (ziek) konijn. Zodra er meer nieuws bekend is over de ziekte-uitbraak en een nieuw vaccin, zal dat op deze plek bekendgemaakt worden.

vrijdag 21 augustus 2015

Herken de spelstijl van uw hond
Loopt uw hond graag los met andere honden? Of juist niet? Of specifiek met die ene hond wel, terwijl hij met de ander altijd ruzie krijgt? Deze weken kunt u op hondenbescherming.nl lezen over hondenomgangsvormen. Belangrijk om het samen fijn te kunnen hebben tijdens het buiten zijn.
Kort samengevat zijn de spelstijlen die u kunt herkennen, die van hardlopers, bekvechters, dansers, pogoërs en worstelaars.
 • Hardlopers rennen vooral achter elkaar aan en bijten daarbij soms voorzichtig of duwen elkaar kort aan. Soms begint het spel met een soort korte besluiping van één van de honden.
 • Bekvechters spelen als het ware alleen met hun bekken. De contacten zijn minder lichamelijk dan bij de worstelaars. Vaak liggen deze honden, terwijl ze ‘happen’ naar elkaars bek, oren, etc.
 • Dansers maken snelle onverwachte sprongen en gebruiken hun voorpoten. Het spel is katachtig en licht. Aanrakingen zijn relatief subtiel of zelfs afwezig.
 • Pogoërs houden van hard spel. De honden rammen elkaar en laten zich daarbij soms vrijwillig op een schouder rollen of worden omgegooid. Tussentijds is er sprake van rennen, waarbij de honden elkaar vrij snel proberen weer te raken. Veel pogoërs houden ook van worstelen en deze spelvormen gaan regelmatig in elkaar over.
 • Worstelaars pinnen elkaar vast op de grond en ‘grijpen’ op speelse wijze op diverse plekken de andere hond. De lichamen zijn erg dicht op elkaar.
Het is belangrijk de spelstijl van uw eigen hond en van andere honden te (her)kennen. Het is namelijk het beste om speelmaatjes te zoeken die bij de stijl van uw hond passen. Sommige spelstijlen combineren absoluut niet. Dat kan leiden tot brokken of onplezierige ervaringen. Pogoërs en worstelaars combineren nauwelijks met andere stijlen. Hardlopers kunnen – zeker bij intens spel – angstaanjagend zijn voor bekvechters of dansers.
Spel herkennen en begeleiden
Leuk spel tussen honden onderling is een van de grootste plezieren in het leven van hondsociale honden. Toch kan loslopen van honden ook tot trauma’s leiden en kan spel ontaarden in gevechten. Door spel (en het gebrek daaraan) beter te herkennen, kunt u ongelukken (vaak) voorkomen.

Weten wat voor een sociaal type uw hond is? Doe dan de ‘sociaal type hond’-test op www.hondenbescherming.nl.

woensdag 22 juli 2015

Eikenprocessierups dit jaar extra gevaarlijk voor de hond

Volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups komen dit jaar veel meer eikenprocessierupsen voor dan vorig jaar. Dat betekent uitkijken, voor mens én dier. Honden lopen dit jaar meer kans op letsel.

Door de hoge temperaturen van de afgelopen weken hebben veel rupsen hun nest verplaatst naar de voet van de eikenboom. Vaak hangen de verlaten nesten dan nog hoog in de boom. Met een beetje wind waaien die gemakkelijk weg en komen ze op mensen en auto's terecht, waarschuwt het Kenniscentrum
Volgens de experts wordt de eikenprocessierups wegens bezuinigingen op veel plaatsen beperkt of helemaal niet meer bestreden. Dus is er een behoorlijke kans op contact met de beruchte brandharen. Die loslatende haartjes van de rupsen - ze zitten ook in de verlaten nesten - kunnen zorgen voor ademnood, ontstoken ogen, jeukbulten en zelfs koorts en longontsteking.  
Tong geamputeerd
Door het grote aantal lage en gevallen nesten lopen behalve mensen (vooral kinderen en recreanten) ook dieren dit jaar een groter risico, zegt het Kenniscentrum. De afgelopen jaren liepen honden al wel eens letsel op na contact met de brandharen. Zo moest bij één hond de halve tong geamputeerd worden.
In buitengebieden wordt de eikenprocessierups meestal niet bestreden. Dat betekent ook dat paarden, koeien en andere boerderijdieren dit jaar een groter risico lopen. Het hooi kan door de lage nesten met de haartjes besmet raken.
De eikenprocessierups dook halverwege de jaren '90 op in het zuiden van Brabant en komt ondertussen in bijna het hele land voor. De nesten moeten professioneel bestreden worden. Ze zelf even in brand steken is niet de manier. Dan kunnen de haartjes zich juist verder verspreiden, waarschuwen kenners.

donderdag 2 juli 2015

Diervriendelijke tips voor warme dagen


Hittegolf op komst: dat betekent weer even extra opletten! Veel van onze huisdieren kunnen niet zo goed tegen warmte. Oververhitting kan gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn voor uw huisdier. Houd er daarom rekening mee en neem maatregelen als het buiten warm is.


Ga niet intensief sporten met de hond. Bij een temperatuur van meer dan 20 graden raden wij af om met de hond te gaan fietsen. Ook hardrennen en met ballen en frisbees gooien kan men beter doen als het weer wat koeler is. Maak geen lange wandelingen in de hitte maar plan deze aan het begin of eind van de dag. Let bij honden met een dunne vacht ook op verbranding en smeer dun behaarde plekken eventueel in met zonnebrandcreme.
Zorg er voor dat uw dier bij warm weer een plek in de schaduw heeft. Zorg natuurlijk ook voor voldoende vers drinkwater. Laat een dier nooit achter in een auto. Wist u dat de temperatuur in een auto al binnen 10 minuten levensgevaarlijk hoog kan worden!?!


Mocht u met dit mooie weer barbecue plannen hebben, hou dan goed in de gaten dat uw dier niets steelt. Helaas belanden er nog teveel dieren, vooral honden, bij de dierenarts omdat ze een satéprikker (spies) hebben ingeslikt!
Nog meer nuttige tips? Weten hoe u oververhitting herkent en wat u er aan kunt doen? Kijk dan in het Praktisch document van LICG  'Dier en warmte'.
Bron:LICG

vrijdag 1 mei 2015

Hoog geluid kan epileptische aanval veroorzaken bij oudere kat
Uit nieuw Brits onderzoek blijkt dat bepaalde hoge tonen bij katten epileptische verschijnselen kunnen veroorzaken. De onderzoekers hebben met behulp van vragenlijsten informatie verzameld over katten die volgens hun eigenaar vreemde zenuwverschijnselen vertoonden na het horen van bepaalde geluiden. Dit konden volledige epileptische aanvallen zijn, maar soms ook ‘absences’, waarbij de kat even onbereikbaar lijkt te zijn, of vreemde, herhaalde spiertrekkingen. Het verschijnsel wordt FARS genoemd (Feline Audiogenic Reflex Seizures). Het komt voor bij oudere katten, vanaf een jaar of tien. Bij knaagdieren zoals ratten is dit verschijnsel al langer bekend.
Uit het onderzoek bleek dat bepaalde typen geluiden veel werden genoemd als uitlokker van de aanvallen: het kreukelen van aluminiumfolie, het geluid van een metalen lepel in een stenen voerbakje, het rammelen van glas, kreukelen van papier of plastic, klikken met een computermuis of tikken op een toetsenbord, het rammelen van munten of een sleutelbos, het inslaan van een spijker of het klakken met de tong door de eigenaar. Daarnaast werden nog diverse andere hoge geluiden genoemd. Het volume van het geluid leek ook invloed te hebben: hoe harder, hoe ernstiger de aanval.
Het vermijden van dergelijke geluiden hielp in veel gevallen de aanvallen te verminderen. Dit is echter lastig omdat er veel verschillende geluiden een aanval kunnen uitlokken en deze niet altijd te voorkomen zijn.
Waarschijnlijk spelen ultrasone tonen, die bij bovenstaande geluiden ook worden geproduceerd maar voor het menselijk gehoor te hoog zijn, hierbij een rol. Een deel van de katten was doof of slechthorend volgens hun eigenaar. Dat zou kunnen betekenen dat zij weliswaar niet of minder reageren op geluiden die mensen ook kunnen horen, waardoor ze voor hun eigenaar slechthorend lijken, maar dat het gehoor voor hogere geluiden niet is aangetast. Wanneer deze ultrasone tonen nog wel goed worden waargenomen, kunnen ze de aanvallen uitlokken. Verder onderzoek zou deze theorie kunnen testen.
Uit het onderzoek lijkt FARS vaker voor te komen bij Heilige Birmanen, maar of het daadwerkelijk gaat om een erfelijke aanleg moet nader onderzocht worden; het is in principe mogelijk dat er toevallig meer Birmanen aan het onderzoek meededen.
Bron: Lowrie M, Bessant C, Harvey RJ, Sparkes A and Garosi L. Audiogenic reflex seizures in cats. Journal of Feline Medicine and Surgery, 2015

vrijdag 17 april 2015

Vijf redenen om een huisdier te hebben

Dieren dragen bij aan de fysieke en psychische gezondheid van de mens. Aaien en aanraken van een dier zorgt bijvoorbeeld voor een gevoel van zekerheid, intimiteit en continuïteit. Dieren helpen mensen bij het maken van contact. Denk bijvoorbeeld aan het zwemmen met dolfijnen of de blindengeleidehonden. Maar niet alleen daarom kunnen dieren een goede ondersteuning bieden. Hieronder vijf redenen om een huisdier te nemen.

Leven met een huisdier is gezond

tumblr_m94340n2IZ1rdvzeho1_1280
Onderzoek laat zien dat patiënten die met een therapiehond behandeld werden, beter reageerden op hun medicijnen. De bloeddruk daalde ook en hun hartslag verbeterde. Een van de belangrijkste effecten van een huisdier is het opheffen van depressiviteit. Een kat of hond geeft impuls tot communiceren en hierdoor kunnen mensen nieuwe sociale contacten opdoen. Ook bij kinderen werkt de aanwezigheid van een hond of kat stressverminderend. In een onderzoek moesten kinderen luid voorlezen. De ene groep deed dit zonder dier in de buurt, de ander met. Wat bleek? De bloeddruk en hartfrequentie van de kinderen met hond of dier waren veel lager dan de groep kinderen zonder dier.

Een huisdier geeft plezier

Als je een dier knuffelt komt er oxytocine vrij. Dit wordt wel het knuffelhormoon genoemd. Dit is een rustgevend hormoon dat een groot effect heeft op onze hormoonhuishouding. Psycholoog Marie Jose enders-Slegers ontdekte dat zowel dieren als mensen meer oxytocine aanmaken als ze bij elkaar zijn en elkaar knuffelen. Dit hormoon zorgt voor gevoelens van vertrouwen, verlaagt de bloeddruk en hartslag, onderdrukt angstige gevoelens en geeft zelfs een sneller gevoel van verzadiging bij het eten. Elk willekeurig dier dat je kunt knuffelen geeft dit effect.

Een huisdier is nuttig

Daarnaast is het hebben van een diertje ook hartstikke nuttig. Wie verdriet heeft of zich eenzaam voelt, kan de troost wel gebruiken die een huisdier biedt. Dieren zijn vaak empatisch en gevoelig. Een hond bijvoorbeeld is er vaak voor zijn baas. Zo word je hond of ander huisdier je echte vriend die altijd trouw is. Ook voor ouderen die minder mobiel worden is een huisdier hierdoor heel nuttig. Ouderen die vaak alleen thuis zitten hebben zo dus wel gezelschap. Een hond is wel een ander voorbeeld dan een goudvis natuurlijk.

Bron voor sociale contacten

Een huisdier is niet alleen thuis gezellig, maar doordat je bijvoorbeeld je hond uitlaat maak je ook buiten meer sociale contacten. Da’s nog eens gezellig!

Een huisdier voor mensen met een handicap

Een Hongaars onderzoek wees uit de positieve levensinstelling van mensen met een handicap die een hulphond bezitten, verbluffend positiever is dan gehandicapten zonder een hulphond. De hond motiveert beperkten tot geestelijke en lichamelijke activiteit, alleen al het wandelen kan een goed samenhorigheidsgevoel geven.


Het is dus wetenschappelijk bewezen dat we ons geestelijk en lichamelijk prettiger voelen als we een huisdier hebben. Een trouw makkertje waar je dag in, dag uit met liefde voor kunt zorgen. Dat is voor veel mensen een fijn idee. Niet voor iedereen is een huisdier weggelegd natuurlijk. Je hebt wel veel verantwoordelijkheid, een beestje kan niet dagen alleen zijn. Ook kost het veel geld. Maar je krijgt er veel liefde en gezondheid voor terug! Wie wil dat nou niet?
bron bebio.nl

woensdag 8 april 2015

Jones zoekt baasBericht van zijn huidige baas:

Met pijn in mijn hart, maar wetende dat dit het beste is, heb ik besloten op zoek te gaan naar een forever home voor Jones (Duitse Herder Langhaar, 4 jr, HD/ED vrij, DM drager). 

Jones is thuis een verschrikkelijke lieve, aanhankelijke en goed luisterende hond, super sociaal en dol op de baas.

Buiten is hij niet altijd betrouwbaar voor andere reuen, paarden, katten en kleine kinderen. Ook zijn gedrag aan de lijn is niet altijd correct. Hij voelt dan ondanks of dankzij zijn onzekerheid af en toe de behoefte om zich te laten gelden.

Ik zoek voor hem een consequente, ervaren herder baas zonder klein(e) kinderen die graag met hem aan de slag wil gaan. Jones is goed in speuren maar ook G&G en andere sporten vind hij leuk omdat hij heel graag met je bezig wil zijn. Dagelijks wandelen levert hem veel stress op dus het zou fijn zijn als er een groot terrein is waar hij kan dollen en rennen zodat dit niet direct noodzakelijk is. Jones is goed waaks en kan prima met andere teefjes samen zijn. Hij zou zich op een boerderij ook prima op zijn gemak voelen mits er geen andere dieren los lopen.

Ben jij in hem geïnteresseerd en wil je deze uitdaging aangaan of ken je iemand die dat zou kunnen of willen neem dan gerust contact op via de mail info@cookiesinc.nl of via 0786183264

donderdag 19 maart 2015

Wat kan toerist doen voor zwerfhonden?


Ook op vakantie kunt u, net als in Nederland, een hond treffen die zijn baasje is kwijtgeraakt. Een simpele eerste stap is om met deze hond naar een dierenarts te gaan om te kijken of de hond gechipt is. Als de gegevens van de eigenaar goed geregistreerd staan, is de hereniging vaak snel geregeld. Helaas is de kans dat u dat treft klein. Heeft de hond geen chip, doe dan navraag bij de plek waar u de hond heeft gevonden of iemand hem kent of zoek een lokale dierenwelzijnsorganisatie op.
Komt u op vakantie een hond tegen die u leuk vindt en die geen baas lijkt te hebben, controleer dan eerst of de hond echt geen thuis heeft. In sommige landen is het gebruikelijk om een hond op straat te laten zwerven, terwijl er wel een vaste thuisbasis is. Bedenk daarnaast dat een hond zonder baas niet per se zielig is. Zwerfhonden kunnen gewend zijn aan een zwervend bestaan. Bioloog Coppinger zei ooit: ‘Het ergste wat zo’n hond kan overkomen is dat hij een Nederlandse hulpverlener tegenkomt die hem wil weghalen uit het paradijs.’
Een menselijke neiging is het willen voeren van honden. Vakantietijd is voor de mens vaak een smultijd en de hond wordt ook volgestopt met lekkernijen. Dit lijkt op zich geen kwaad te kunnen, maar besef echter wel dat in de zomermaanden voeren betekent dat er veel pups worden geboren. Terwijl deze ook in de wintermaanden, zonder toeristen, moeten kunnen overleven. Is er dan veel minder voedsel en zijn er te veel honden, dan kan dit leiden tot meer sterfte. Voer dus met mate bij.
Trekt u zich het lot van een dier erg aan, bijvoorbeeld omdat het gewond is? Bezoek dan een dierenarts en laat het dier behandelen aan zijn wonden of ziekte en laat hem enten, ontwormen en ontvlooien. Wassen heeft weinig zin als het dier weer op staat belandt. Het kan zelfs averechts werken omdat de vetlaag die bescherming biedt wordt weggewassen. Zorg dat het dier weer teruggeplaatst wordt in zijn bekende, vertrouwde omgeving.
Wilt u meer doen?
Zoek dan contact met een lokale dierenwelzijnsorganisatie en overleg welke hulp ze kunnen gebruiken. Heeft u tijd en geld? Overweeg dan de hond te laten castreren/steriliseren. Hiermee grijpt u echt op positieve wijze in op de zwerfdierenproblematiek. Minder vruchtbare dieren betekent minder nieuwe honden die geboren worden en minder concurrentie op voedsel. Bent u zo gehecht geraakt aan een hond, dat u deze wilt meenemen? Kijk dan op www.stray-afp.org voor tips en adviezen.
Bron: Stray Animal Foundation Platform en de Koninklijke Hondenbescherming.
Meer achtergrond informatie over de zwerfhondenproblematiek

donderdag 12 maart 2015

Weet waar en van wie je een puppy kooptDe puppyhandel is big business die alleen al in Nederland goed is voor de afzet van 75.000 puppy’s uit landen als Polen, Tsjechië, Roemenië en Hongarije. De Oost-Europese fokkers nemen het echter niet zo nauw met het dierenwelzijn en de socialisering van de pups. De omstandigheden tijdens het verblijf en transport zijn vaak erbarmelijk en veel honden overlijden al aan stress tijdens de reis naar West-Europa. Aan de Nederlandse handelaar is het vervolgens de taak om de papieren in orde te maken, desnoods met wat verzonnen inentingen en een vals hondenpaspoort. De consument die vaak als een blok valt voor een schattige pup, komt er na verloop van tijd achter dat er van alles mis is met de hond. Naast lichamelijke gebreken krijgen honden vaak ook gedragsstoornissen die kunnen leiden tot bijtincidenten en agressiviteit.
Consument houdt louche puppyhandel in stand
Brancheorganisatie Dibevo is enorm bezorgd over deze gang van zaken en heeft haar leden opgeroepen om hun klanten preventief te waarschuwen voor de koop van een ‘Oostblokhond’. “Het is de consument  die de louche puppyhandel in stand houdt”, zegt Dibevo-voorzitter Joost de Jongh. “Daarom moet de branche in actie komen om de consument nog beter voor te lichten en – heel belangrijk – adressen van goede fokkers te verstrekken. Het standpunt van Dibevo is helder: koop een pup uitsluitend bij een asiel of bij een rasvereniging die bij de Raad van Beheer is aangesloten.” Dibevo adviseert ook om de gratis handleiding ‘De aanschaf van een hond’ van het LICG te downloaden en te verspreiden onder klanten.
bron: LICG

maandag 2 maart 2015


Hondenbezitters moeten uitkijken voor gebakken sponzen. Uit verschillende plaatsen zijn de afgelopen tijd meldingen binnengekomen dat kennelijk hondenhaters actief zijn geweest.
De sponzen worden in vet gebakken en zijn daardoor een aantrekkelijk hapje voor de hond. Maar omdat de spons uitzet in de maag van de hond, kan het dier eraan doodgaan. Ook katten kan dat lot treffen, maar die zijn doorgaans kieskeuriger in wat ze opeten.
Vorige week ontdekten mensen die in Almere, Hengelo, Den Haag en Huizen de hond uitlieten dat er gebakken sponzen waren neergelegd, zo melden de verschillende regionale omroepen. In Almere kwamen er meldingen uit drie wijken. In Hengelo werd er tot twee keer toe bij een winkelcentrum een gebakken spons ontdekt.

Chocola

Soortgelijke incidenten werden eerder in de maand ook gemeld in Katwijk en Saendelft. 
Of er echt dierenbeulen actief zijn, is lang niet altijd te achterhalen. De politie wijst erop dat honden ook ziek kunnen worden van het eten van andere dingen, bijvoorbeeld chocola.

bron: nos.nl

dinsdag 24 februari 2015


Uit recent onderzoek van Omroep Brabant is naar voren gekomen dat Brabant de spil is in grootscheepse illegale handel in puppy's. Dat blijkt uit gesprekken die de omroep voerde met zo'n twintig dierenartsen uit die provincie. De dierenartsen zien de resultaten van deze illegale handel elke dag in hun behandelkamer.
Volgens de onderzoekers worden de puppy's gefokt in grote boerderijen in Oost-Europa, zonder aandacht of daglicht. Wekelijks worden ze met honderden tegelijk in bestelbusjes of vrachtwagens naar Nederland gebracht. De reis is zo zwaar, dat er regelmatig puppy's onderweg overlijden door stress. Eenmaal aangekomen in Brabant wordt er regelmatig geknoeid met inentingen en hondenpaspoorten. Dierenarts Frank van Schaijk van dierenkliniek De Kempen: "Dan worden ze geplaatst in huiselijke situaties, zodat de consument de indruk krijgt dat die pup gewoon in Nederland is geboren en opgegroeid." Via verschillende handelaren en met name via internet komen de hondjes vervolgens terecht bij de consument.

Wetenschapper Paul Overgaauw van de universiteit van Utrecht deed jarenlang onderzoek naar de malafide handel in puppy's. Volgens hem realiseren veel dierenliefhebbers zich niet welke risico's ze nemen door het kopen van een hondje uit de handel.

Overgaauw: "Je weet niet wat je binnenhaalt, je weet niet wat je krijgt. Je weet niet of ze gesocialiseerd zijn en je weet niet hoe oud ze zijn. Je weet niet of ze wel goed gevaccineerd zijn. Je weet niet wat voor parasieten ze bij zich hebben. En er is altijd het risico dat ze rabiës, hondsdolheid, met zich mee brengen. Als dat een keer gebeurt, hebben we echt een probleem in dit land."
Overgaauw geeft ook aan dat de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de import van puppy's een belangrijke rol kan gaan spelen bij het terugdringen van het aantal misstanden. "Er mogen nu alleen nog maar puppy's binnenkomen die 15 weken oud zijn, want dat is de leeftijd waarop ze gevaccineerd tegen rabiës binnen mogen komen. Dus dan gaan we echt een sprong maken van 8 weken naar 15 weken leeftijd. De entboekjes mogen alleen nog maar door dierenartsen worden afgegeven. En willen we er met zijn allen wat aan gaan doen, dan zal je als eigenaar, als potentiële eigenaar, daar natuurlijk op voorbereid moeten zijn."
Uitgebreide interviews, verhalen en reacties zijn te vinden op de speciale themasite:Puppy X: De tragiek van grootscheepse puppyhandel in Brabant.
Wilt u weten wat u zelf kunt doen wanneer u zoekt naar een betrouwbaar adres om een pup te kopen? Lees dan het Praktisch document "De aanschaf van een hond" en gebruik onze Puppy-checklist wanneer u op bezoek gaat bij de fokker!!
bron: LICG

vrijdag 20 februari 2015Februari is bij dierenartspraktijken traditiegetrouw de Maand van de Gebitsverzorging. Bij DAP De Lekstreek in Giesenburg kunt u terecht voor een gratis gebitscontrole en handige poetstips. Deze extra aandacht is hard nodig, want net als bij mensen is het verstandig het gebit van uw hond of kat dagelijks te poetsen. Baasjes kunnen tijdens spreekuren vragen stellen over tandenborstels, tandpasta, kauwstaafjes en brokjes die helpen het gebit van honden en katten te verzorgen.
Goede gebitsverzorging is echt noodzakelijk…
Uit onderzoek blijkt dat 8 van de 10 honden en 2 van de 3 katten gebitsproblemen hebben, die bij de baasjes vaak onopgemerkt blijven. Verwaarloosde tand- en tandvleesproblemen kunnen echter leiden tot ernstige bloedingen en het uitvallen van tanden. “Daarom is het voor veel baasjes heel nuttig om het gebit van hun hond of kat te laten controleren”, aldus dierenarts Marnix Lamberts, voorzitter van de Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde. “Gebitsverzorging is noodzakelijk omdat het voedingspatroon en het fysiek van huisdieren in de loop der jaren zijn veranderd in vergelijking met hun voorouders die in het wild leefden”.
Knaagdieren en konijnen
Niet alleen bij honden en katten, maar ook bij knaagdieren en konijnen is het belangrijk het gebit in de gaten te houden. Bij hen kunt u zelf alleen de tanden zien, die netjes recht horen te staan en niet te lang mogen zijn. De kiezen kunt u zelf niet bekijken, dat moet een dierenarts doen. Deze dieren hebben tanden en kiezen die blijven doorgroeien en op elkaar afslijten tijdens het kauwen. Als ze niet goed afslijten, bijvoorbeeld door een verkeerde stand of te weinig ruwvoer, ontstaan er gebitsproblemen. Het dier eet dan slechter en kwijlt soms waardoor de vacht bij de kin nat wordt. In zo'n geval is het zaak om direct contact op te nemen met de dierenarts, want zoiets kan al snel een ernstig probleem vormen!
Laat deze maand nog het gebit van uw dier controleren!
U kunt bij onze dierenartsenpraktijk terecht voor een gratis gebitscontrole in de maand februari! Op www.maandvandegebitsverzorging.nl kunt u meer informatie en tips vinden.

vrijdag 6 februari 2015

Kat in doos heeft minder stressEen kartonnen doos kan het stressniveau van een kat flink verlagen. Dat zeggen twee onderzoekers van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Samen met een asiel onderzochten ze het gedrag van 19 katten die twee weken in quarantaine moesten. Bij tien katten plaatsten ze een relatief grote doos in de kooi, bij de andere negen niet. Hun gedrag werd de hele periode beoordeeld met de Kessler and Turner kattenstresstest (CSS).
Sneller herstel
Volgens de onderzoekers is algemeen bekend dat katten dol zijn op dozen, maar was niet eerder onderzocht hoe groot het effect is van dozen bij katten in quarantaine. 
Volgens de onderzoekers kunnen katten in een asiel kampen met ernstige stress. Daardoor zijn ze mogelijk ook vatbaarder voor infecties. De katten die een doos in hun kooi hadden, waren minstens drie dagen eerder stressvrij dan de katten zonder kartonnen doos. 
Bij de katten zonder kartonnen doos waren grote verschillen in stressniveau. 
Na 14 dagen was de stress bij alle katten tot ongeveer hetzelfde niveau gedaald, maar de katten die in een schuildoos konden, hadden al na een paar dagen veel minder stress. bron:  NOS