vrijdag 21 augustus 2015

Herken de spelstijl van uw hond
Loopt uw hond graag los met andere honden? Of juist niet? Of specifiek met die ene hond wel, terwijl hij met de ander altijd ruzie krijgt? Deze weken kunt u op hondenbescherming.nl lezen over hondenomgangsvormen. Belangrijk om het samen fijn te kunnen hebben tijdens het buiten zijn.
Kort samengevat zijn de spelstijlen die u kunt herkennen, die van hardlopers, bekvechters, dansers, pogoërs en worstelaars.
  • Hardlopers rennen vooral achter elkaar aan en bijten daarbij soms voorzichtig of duwen elkaar kort aan. Soms begint het spel met een soort korte besluiping van één van de honden.
  • Bekvechters spelen als het ware alleen met hun bekken. De contacten zijn minder lichamelijk dan bij de worstelaars. Vaak liggen deze honden, terwijl ze ‘happen’ naar elkaars bek, oren, etc.
  • Dansers maken snelle onverwachte sprongen en gebruiken hun voorpoten. Het spel is katachtig en licht. Aanrakingen zijn relatief subtiel of zelfs afwezig.
  • Pogoërs houden van hard spel. De honden rammen elkaar en laten zich daarbij soms vrijwillig op een schouder rollen of worden omgegooid. Tussentijds is er sprake van rennen, waarbij de honden elkaar vrij snel proberen weer te raken. Veel pogoërs houden ook van worstelen en deze spelvormen gaan regelmatig in elkaar over.
  • Worstelaars pinnen elkaar vast op de grond en ‘grijpen’ op speelse wijze op diverse plekken de andere hond. De lichamen zijn erg dicht op elkaar.
Het is belangrijk de spelstijl van uw eigen hond en van andere honden te (her)kennen. Het is namelijk het beste om speelmaatjes te zoeken die bij de stijl van uw hond passen. Sommige spelstijlen combineren absoluut niet. Dat kan leiden tot brokken of onplezierige ervaringen. Pogoërs en worstelaars combineren nauwelijks met andere stijlen. Hardlopers kunnen – zeker bij intens spel – angstaanjagend zijn voor bekvechters of dansers.
Spel herkennen en begeleiden
Leuk spel tussen honden onderling is een van de grootste plezieren in het leven van hondsociale honden. Toch kan loslopen van honden ook tot trauma’s leiden en kan spel ontaarden in gevechten. Door spel (en het gebrek daaraan) beter te herkennen, kunt u ongelukken (vaak) voorkomen.

Weten wat voor een sociaal type uw hond is? Doe dan de ‘sociaal type hond’-test op www.hondenbescherming.nl.