dinsdag 19 juni 2012

Is uw dier gechipt? Controleer uw registratie nu!

De hele maand juni is het Chipmaand. Niet alleen handig voor wie zijn hond of kat nog niet heeft laten chippen, maar ook een geheugensteuntje om de registratie te controleren als uw dier allang gechipt is! Want als uw gegevens niet up-to-date zijn, bent ú zoek als uw dier weer gevonden wordt….

Een van de belangrijke redenen om uw huisdier te laten chippen, is dat men zo kan achterhalen waar het dier thuis hoort. Zo kan uw hond of kat met u herenigd worden als hij eens ontsnapt of zoek raakt. Belangrijk dus voor iedereen die zijn dier niet wil missen, en gelukkig laten steeds meer mensen hun dierbare huisdier chippen. Maar wat nog wel eens vergeten wordt, is om de registratie kloppend te houden.
Als u verhuist of een ander telefoonnummer krijgt, is het belangrijk dat u dit ook doorgeeft aan de databank waar u uw hond, kat of ander dier heeft laten registreren. Op die manier kan men u altijd bereiken en hoeft uw dier niet nodeloos in het asiel te blijven. Als men ú immers niet kan vinden als uw dier gevonden is, loopt u grote kans dat uw hond of kat herplaatst moet worden. Dat kan niet de bedoeling zijn!
De vakantie is een moment waarop het vaker voorkomt dat huisdieren zoek raken. U bent onderweg met uw hond die ineens zijn neus achterna gaat, of uw kat ontsnapt aan de aandacht van de oppas. Daarom is de Chipmaand, zo vlak voor de vakantie, elk jaar een uitstekend moment om de registratie van uw dier te checken en zo nodig aan te passen.
Doen dus, die controle! Het liefst nu meteen, voor het er weer bij in schiet en u straks misschien spijt heeft…
Meer informatie over chippen leest u op de speciale website van de Chipmaand.
bron: LICG


vrijdag 15 juni 2012

Neem geen zwerfdieren mee!


Vakantiegangers die naar Oost- of Zuid-Europa of Marokko gaan, worden op hun vakantiebestemming vaak geconfronteerd met zwerfdieren. Een bekend voorbeeld is het grote aantal honden dat in Zuid-Europa na het ren- en jachtseizoen op straat belandt en dan een zwervend bestaan leidt. Ook veel katten zwerven op straat, hoewel daar ook dieren tussen zitten die wel degelijk een eigenaar hebben.


Het LICG adviseert vakantiegangers dringend om geen zwerfdieren mee naar huis te nemen. “Wij begrijpen heel goed dat mensen bij het zien van dit leed graag iets voor de dieren willen doen en ze mee naar huis willen nemen, maar het is niet verstandig om dat te doen. Je lost er het probleem ter plaatse niet mee op. Ook zijn de dieren vaak niet gewend aan onze drukke maatschappij, zijn ze gewend om te jagen en hun eigen gang te gaan en hebben ze nooit geleerd om bijvoorbeeld in huis te wonen en aan de riem te lopen. Dat kan flinke problemen opleveren.
Bovendien kunnen dieren die afkomstig zijn uit deze landen infecties bij zich dragen die gevaarlijk zijn voor mens én huisdier.”  Recentelijk bleek dit weer toen een uit Marokko afkomstige hond in Amsterdam besmet bleek te zijn met rabiës. De hond moest worden geëuthanaseerd en alle mensen die in contact waren gekomen met de hond moesten worden opgespoord door de GGD voor preventieve behandeling.
Rabiës, ook wel bekend als hondsdolheid, is voor mensen, honden en katten een potentieel dodelijke ziekte. De ziekte wordt overgebracht door het bijten, krabben of likken door besmette dieren. Honden en katten kunnen al dagen besmettelijk zijn zonder dat ze zelf verschijnselen vertonen. Als je op tijd weet dat je in contact bent geweest met een besmet dier, kun je een rabiësbehandeling ondergaan. Mensen die besmet zijn geraakt en niet behandeld worden, zullen uiteindelijk vrijwel allemaal overlijden. De incubatietijd voor mensen is meestal 20 tot 60 dagen, maar is sterk afhankelijk van de plaats van de verwonding. Er is nog geen manier om rabiës bij mensen te behandelen als de ziekteverschijnselen zich eenmaal voordoen. “Haal dus geen zwerfdieren aan en neem ze ook niet mee naar Nederland,” aldus het LICG. Rabiës komt overigens niet alleen voor bij honden en katten, maar ook fretten kunnen besmet worden. Deze drie huisdiersoorten mogen dan ook nooit zomaar de grens over, maar moeten ruim van tevoren gevaccineerd worden om verspreiding van rabiës en mogelijke gevaren voor mensen te voorkomen.
Ook voor wie zijn eigen hond, kat of fret mee naar het buitenland wil nemen, heeft het LICG een advies. “Voorkom vervelende verrassingen en zorg dat je weet welke eisen je vakantieland stelt aan je dier. Vergeet daarbij ook de landen waar je door heen reist niet. Je huisdier moet in ieder geval gechipt zijn, gevaccineerd zijn tegen rabiës en beschikken over een Europees dierenpaspoort.” Houdt ook rekening met bescherming tegen ziekten die in Nederland niet voorkomen, maar in andere landen wel. Meer informatie over huisdieren en vakantie, importeisen en dierziekten in het buitenland is hier te vinden.
bron: LICG

vrijdag 1 juni 2012

Juni chipmaand

Maak van uw dier geen asielzoeker. Chip je dier! En laat het registreren! 

Traditioneel staat de maand juni weer in het teken van chippen en registreren van uw huisdier. Voor de maand juni is bewust gekozen omdat deze maand voorafgaat aan de vakantieperiode, en juist in deze periode blijken de meeste eigenaren hun huisdier als vermist op te geven. Het LICG adviseert huisdiereigenaren dan ook om nog voor de zomervakantie hun huisdier te laten chippen. Om het belang van chippen en registreren nog eens extra te onderstrepen, organiseert het LICG de Chipmaand.
Deze maand chippen voor 20,- euro i.p.v 30 euro ! 
Gratis controle en registratie chip !


bron: www.licg.nl