vrijdag 1 mei 2015

Hoog geluid kan epileptische aanval veroorzaken bij oudere kat
Uit nieuw Brits onderzoek blijkt dat bepaalde hoge tonen bij katten epileptische verschijnselen kunnen veroorzaken. De onderzoekers hebben met behulp van vragenlijsten informatie verzameld over katten die volgens hun eigenaar vreemde zenuwverschijnselen vertoonden na het horen van bepaalde geluiden. Dit konden volledige epileptische aanvallen zijn, maar soms ook ‘absences’, waarbij de kat even onbereikbaar lijkt te zijn, of vreemde, herhaalde spiertrekkingen. Het verschijnsel wordt FARS genoemd (Feline Audiogenic Reflex Seizures). Het komt voor bij oudere katten, vanaf een jaar of tien. Bij knaagdieren zoals ratten is dit verschijnsel al langer bekend.
Uit het onderzoek bleek dat bepaalde typen geluiden veel werden genoemd als uitlokker van de aanvallen: het kreukelen van aluminiumfolie, het geluid van een metalen lepel in een stenen voerbakje, het rammelen van glas, kreukelen van papier of plastic, klikken met een computermuis of tikken op een toetsenbord, het rammelen van munten of een sleutelbos, het inslaan van een spijker of het klakken met de tong door de eigenaar. Daarnaast werden nog diverse andere hoge geluiden genoemd. Het volume van het geluid leek ook invloed te hebben: hoe harder, hoe ernstiger de aanval.
Het vermijden van dergelijke geluiden hielp in veel gevallen de aanvallen te verminderen. Dit is echter lastig omdat er veel verschillende geluiden een aanval kunnen uitlokken en deze niet altijd te voorkomen zijn.
Waarschijnlijk spelen ultrasone tonen, die bij bovenstaande geluiden ook worden geproduceerd maar voor het menselijk gehoor te hoog zijn, hierbij een rol. Een deel van de katten was doof of slechthorend volgens hun eigenaar. Dat zou kunnen betekenen dat zij weliswaar niet of minder reageren op geluiden die mensen ook kunnen horen, waardoor ze voor hun eigenaar slechthorend lijken, maar dat het gehoor voor hogere geluiden niet is aangetast. Wanneer deze ultrasone tonen nog wel goed worden waargenomen, kunnen ze de aanvallen uitlokken. Verder onderzoek zou deze theorie kunnen testen.
Uit het onderzoek lijkt FARS vaker voor te komen bij Heilige Birmanen, maar of het daadwerkelijk gaat om een erfelijke aanleg moet nader onderzocht worden; het is in principe mogelijk dat er toevallig meer Birmanen aan het onderzoek meededen.
Bron: Lowrie M, Bessant C, Harvey RJ, Sparkes A and Garosi L. Audiogenic reflex seizures in cats. Journal of Feline Medicine and Surgery, 2015